Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in. Lees meer over ons cookiebeleid.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De komst van de zero-emissiezone roept ongetwijfeld vragen op. De meest voorkomende hebben we alvast voor je op een rijtje gezet. Kun je jouw vraag niet vinden? Dan zijn we bereikbaar via stadslogistiek@groningen.nl.

Vragen

Heb je vragen over de invoering van de zero-emissiezone en wat dit voor jou betekent? Neem dan gerust contact met ons op via stadslogistiek@groningen.nl. Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden daarop:

Algemeen

Een zero-emissiezone is een gebied waarin bedrijfsauto’s en vrachtwagens geen schadelijke uitlaatgassen mogen uitstoten.

Vanaf 1 april 2025 moeten nieuwe bestel- en vrachtauto’s uitstootvrij zijn in de zero-emissiezone. Dit betekent geen diesel, benzine, LPG of biodiesel maar wel elektrisch, op waterstof of op de fiets. Voor sommige voertuigen geldt een overgangsregeling.

Let op: in zo’n 30 Nederlandse steden wordt een zero-emissiezone ingevoerd. Er zijn steden waar de zero-emissiezone per 1 januari 2025 ingaat. Op deze pagina staat welke steden een zero-emissiezone gaan invoeren en per wanneer.


De zero-emissiezone geldt voor alle bedrijfs- en vrachtauto’s. De bedrijfs- en vrachtauto’s zijn bij de RDW bekend in de voertuigcategorieën N1, N2 en N3. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om voertuigen die:

 • Gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen
 • Pakjes aan consumenten en bedrijven leveren
 • Bedrijfsauto’s van service- en verhuisbedrijven
 • Maar ook de lokale winkelier, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden.


Let op: de zero-emissiezone geldt niet voor personenauto’s en taxi’s.


Via de kentekencheck kunt u zien of en tot wanneer u de zero-emissiezone in mag.

De zero-emissiezone geldt niet voor:

 • Personenauto’s
 • Oldtimers (40 jaar en ouder)
 • Rolstoeltoegankelijke voertuigen (met een vastgelegde bijzonderheidscode 70, 145, 146, 147, 149 of de aanduiding voor speciale doeleinden SH)
 • Bijzondere voertuigen jonger dan 13 jaar (vrachtauto’s, met vastgelegde carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 26, 27, 31, of de aanduiding voor speciale doeleinden SB en SF).

  Deze voertuigen hoeven geen ontheffing aan te vragen.

Er gelden overgangsregelingen voor:

 • Bakwagens in Euroklasse/emissieklasse 6 die ná 1 januari 2020 en trekkers Euroklasse/emissieklasse 6 die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot een zero-emissiezone.
 • Bestelauto’s in Euroklasse/emissieklasse 4 of lager kunnen vanaf 1 januari 2025 niet meer een zero-emissiezone in.
 • Bestelauto’s in Euroklasse/emissieklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot een zero-emissiezone.
 • Bestelauto’s in Euroklasse/emissieklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot een zero-emissiezone.

In Groningen wordt de zero-emissiezone per 1 april 2025 ingevoerd.

De zero-emissiezone heeft dezelfde omvang als het venstertijdengebied en geldt binnen de Diepenring, bij Westerhaven en in de Sledemennerbuurt.

Deze zero-emissiezone is één van de vele maatregelen uit het nationale Klimaatakkoord van 2019. Fossiele brandstoffen zorgen voor klimaatverandering. Daarnaast veroorzaken vracht- en bedrijfsauto’s luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Door middel van de zero-emissiezone willen we de luchtkwaliteit en leefbaarheid van de stad verbeteren.

Voordat de zero-emissiezone wordt ingevoerd, worden er een aantal momenten georganiseerd waarop u kunt meepraten. Bijvoorbeeld in de vorm van een informatiebijeenkomst of een spreekuur. Op deze website vindt u de meest actuele informatie over de data en tijdstippen waarop dit soort momenten plaatsvinden.

Controle van het in- en uitrijden van de zero-emissiezone gebeurt met slimme camera’s. Handhaving met deze camera’s is waterdicht. Bij een overtreding volgt dan onherroepelijk een boete.

De camera staat afgesteld op het kenteken. Het enige doel van de camera is dan ook om een leesbaar kenteken te fotograferen: de kentekens worden versleuteld voor een beperkte termijn bewaard. Hiermee voldoen wij aan de nieuwste regelgeving omtrent privacy.

Bedrijven

Zoals het nu lijkt, is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor de zero-emissiezone. Het beleid hiervoor is nog in ontwikkeling. Waarschijnlijk komen de volgende voertuigcategorieën in aanmerking voor een ontheffing.

 • Dagontheffingen (max 12 per jaar) voor bestel- en vrachtauto's,
 • Ontheffing vanwege lange levertijd uitstootvrijvoertuig,
 • Ontheffing op basis van bijzondere financiële omstandigheden,
 • Ontheffing op basis van hardheidsclausule,
 • Ontheffing voor bijzondere voertuigen die jonger zijn dan 13 jaar (kermis- en circusvrachtauto’s, vrachtauto’s voor exceptioneel transport, verhuisauto’s en vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer),
 • Voertuigen van gehandicapten die zijn aangepast voor minimaal 500,- euro,
 • Voertuigen waarvoor op het moment dat de zones van kracht worden geen uitstootvrije variant beschikbaar is,
 • Plug-in hybride vrachtauto,
 • Bestelvoertuigen en vrachtwagens van particulieren.

Als het beleid zover is kunt u via een centraal loket uw ontheffingen aanvragen. Wij verwachten dat u vanaf december 2024 ontheffingen kunt aanvragen.

De zero-emissiezone geldt voor iedereen die hiermee in aanraking komt, ook als u maar een paar keer per maand of in het jaar in de zone komt. Wellicht kunt u gebruikmaken van dagontheffingen.

De zero-emissiezone geldt niet voor taxi's

Ja, ook voertuigen die maar 100, 200 of 500 meter de zone inrijden, moeten voldoen aan de regels.

De regels gelden zowel voor Nederlandse als buitenlandse kentekens.

Nee, de zero-emissiezone is niet bedoeld voor landbouwvoertuigen / voertuigen met een T- kenteken. Landbouwvoertuigen / voertuigen met een T-kenteken hebben toegang tot de zero- emissiezone.

Voor de aanschaf van emissieloze bestel- en vrachtauto’s zijn er subsidiemogelijkheden. Voor vrachtauto’s zie: Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) op rvo.nl. voor bestelauto’s zie: Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) op rvo.nl.

De AanZET-regeling wordt naar verwachting 26 maart 2024 opnieuw gepubliceerd. Het gaat waarschijnlijk om €45 miljoen voor 2024.

De SEBA-regeling wordt naar verwachting 26 maart 2024 opnieuw gepubliceerd. Het gaat om een hoger bedrag dan vorige jaren.

De toekomst van Nederland is uitstootvrij. U voldoet met een uitstootvrij voertuig aan de toekomstige regels. Gezamenlijk zorgen we zo voor een betere luchtkwaliteit, wat goed is voor de gezondheid. Ook draagt u hierdoor bij aan een beter klimaat. Daarnaast kan uitstootvrij rijden concurrentievoordeel opleveren, aangezien steeds meer opdrachtgevers eisen stellen aan een duurzame wijze van vervoer.

Een elektrische vracht-/bestelauto heeft nu vaak – in aanschaf – nog duurder dan een vracht- /bestelauto die op fossiele brandstof rijdt. Elektrische voertuigen hebben wel weer lagere onderhoudskosten. Afhankelijk van de brandstofprijzen kunnen de maandelijkse lasten van een elektrisch voertuig ook lager liggen dan die van een voertuig op fossiele brandstof.

In gezamenlijk overleg met gemeenten en brancheorganisaties is besloten dat bakwagens met een Datum Eerste Toelating (DET) van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 én emissieklasse 6 automatisch tot 1 januari 2028 een ontheffing krijgen voor de zero-emissiezones. Ondernemers hebben hierdoor wat meer tijd om de overstap naar emissievrije voertuigen te maken of om hun bedrijfsvoering aan te passen.

Bewoners

De Rijksoverheid bekijkt hoe particulieren die een bedrijfsauto bezitten voor privégebruik ontheven kunnen worden. In de kamerbrief uitvoeringsagenda Stadslogistiek schrijft de staatssecretaris dat particulieren bij de gemeente een ontheffing kunnen aanvragen voor hun bestelauto, mits zij aan kunnen tonen dat het voertuig niet bedrijfsmatig gebruikt wordt. Het Rijk onderzoekt op dit moment hoe deze groep ontheven kan worden.

Ja, dan geldt deze regel ook. Er wordt dan gekeken naar de eigenaar en niet naar de berijder.

Vragen uit de webinar

Ontheffing voor het venstertijdengebied staat los van ontheffing voor de zero-emissiezone. Dit betekent dat de vereisten voor het toekennen van een ontheffing voor de zero-emissiezone niet veranderen wanneer iemand al een ontheffing voor het venstertijdengebied bezit. De vereisten voor ontheffing voor de zero-emissiezone staan beschreven onder het kopje Ontheffingen op de volgende webpagina: Voor bedrijven - Groningen doet het zero

U kunt deze al op de website bekijken. De video is te vinden op onze homepagina en staat direct boven de kentekencheck. Mocht dat niet werken kunt u de video ook hier bekijken.

De kenmerken en prijzen van elektrische voertuigen zijn inderdaad nog niet altijd gelijk aan dieselvoertuigen. Mede daarom is er een overgangsregeling. Daarmee kunt u tot 2028 nog uit de voeten met een tweedehands diesel bestelbus. Verwachting is dat de range van elektrische voertuigen (die overigens nu al vaak groter is dan 200km) de komende jaren groeit en de prijzen dalen.

Op dit moment zijn er landelijk een aantal subsidiemogelijkheden en andere (fiscale) regelingen waar ondernemers hun voordeel mee kunnen doen. Deze vindt u hier: https://www.opwegnaarzes.nl/subsidies

De landelijke regels voor toegang tot de zero-emissiezones gelden ook voor vrachtverkeer dat de binnenstad betreedt om supermarkten te bevoorraden. Er gelden dus geen uitzonderingen, vrijstellingen of ontheffingen voor supermarktleveranciers.

Het venstertijdengebied en de zero-emissiezone beslaan wel hetzelfde gebied, maar een ontheffing voor het venstertijdengebied is geen ontheffing voor de zero-emissiezone. Deze moet je dus apart van elkaar aanvragen. De verwachting is dat ontheffingen voor de zero-emissiezone vanaf eind 2025 aan te vragen zijn.

In hetzelfde hoofdlijnenakkoord staat ook dat er getoornd wordt aan het klimaatbeleid. De zero-emissiezones maken deel uit van dit klimaatbeleid en zullen dus niet worden uitgesteld.

Door middel van verkeersborden en vooraankondigingsborden gaan we duidelijk maken dat u de zero-emissiezone betreed. In de eerste paar maanden sturen we nog geen boetes als u per ongeluk de zone inrijd zonder te voldoen aan de regels. Wel ontvangt u dan een brief die u op de zero-emissiezone attendeert.

Mocht er na controle uitkomen dat er écht geen optie is voor een verzwaarde aansluiting om uw voertuig bij uw bedrijf op te laden dan is dat grond voor een eventuele ontheffing. Momenteel wordt landelijk een lijst met criteria opgesteld die ons helpt bij deze controle.