Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in. Lees meer over ons cookiebeleid.

Groningen
doet het zero

Vanaf 1 april 2025 rijden bedrijfs- en vrachtauto's uitstootvrij in de binnenstad van Groningen.

Zero-emissiezone voor bedrijfs- en vrachtauto's

In de binnenstad van Groningen geldt vanaf 1 april 2025 een zero-emissiezone. Nieuwe bedrijf- en vrachtauto’s die deze zone in willen, moeten vanaf dan uitstootvrij zijn. De zero-emissiezone geldt niet voor personenauto's en taxi's. Voor bestaande bedrijfs- en vrachtauto’s geldt tot uiterlijk 2030 een overgangsregeling. Met de invoering van de zero-emissiezone houden we de lucht schoon, beperken we de geluidsoverlast en zorgen we voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Groningen doet het zero, jij ook?  

Wat verandert er voor jou?

De invoering van de zero-emissiezone brengt veranderingen met zich mee voor iedereen die regelmatig in de binnenstad komt. Wil je weten wat jij kunt verwachten en hoe je je het beste op de zero-emissiezone kunt voorbereiden? Lees hier dan verder:

Kaart van de zero-emissiezone

Benieuwd naar alle laadpalen binnen de gemeente Groningen? Bekijk dan de plankaart

Animatievideo met uitleg over de zero-emissiezone in Groningen

Ontwerpverkeersbesluit voor invoering zero-emissiezone

Op 4 juni 2024 lag het ontwerpverkeersbesluit met het voornemen om de zero-emissiezone vanaf 1 april 2025 in de binnenstad van Groningen in te voeren voor aan het college van B&W. Bij dit ontwerpverkeersbesluit hoort ook een concept-ontheffingenbeleid.  Het ontwerpverkeersbesluit is nog geen definitief besluit. In de periode vanaf 7 juni tot 19 juli 2024 kon iedereen op het ontwerpverkeersbesluit en het concept-ontheffingenbeleid reageren door een zienswijze in te dienen. De zienswijzen kunnen mogelijk leiden tot aanpassingen. In het najaar van 2024 wordt het definitieve verkeersbesluit en ontheffingenbeleid vastgesteld.

Hieronder staan de documenten: 

Ontwerpverkeersbesluit
Conceptontheffingenbeleid
Collegevoorstel
Rapport effectonderzoek zero-emissiezone
Bebordingsplan


Webinar

Om iedereen te informeren over de zero-emissiezone en het ontwerpverkeersbesluit, was er op dinsdag 11 juni 2024 een webinar. De gehele webinar is terug te kijken in de video hieronder. Ook kunt u de vragen die zijn gesteld en de antwoorden daarop hier teruglezen. 

Informatiebijeenkomst zero-emissiezone

Op maandag 25 maart 2024 vond er een grote informatiebijeenkomst plaats in het Stadhuis over de zero-emissiezone in Groningen. De bijeenkomst begon met een openingswoord door wethouder Broeksma, gevolgd door een presentatie van de projectleiders. Daarna was er alle ruimte voor vragen en gesprek tijdens een informatiemarkt. Er waren zo’n 75 bezoekers aanwezig.

Onderwerp van het gesprek waren thema’s als het proces rondom de invoering van de zero-emissiezone en het verkeersbesluit, ontheffingen en overgangsregelingen en laadinfrastructuur. Ook was er interesse voor alternatieven als deelmobiliteit en cityhubs. Hier vind je het verslag van de bijeenkomst, de presentatie, de informatiepanelen en een overzicht van de vragen en antwoorden die vooraf en tijdens de bijeenkomst zijn gesteld. 

Veelgestelde vragen

Controle van het in- en uitrijden van de zero-emissiezone gebeurt met slimme camera’s. Handhaving met deze camera’s is waterdicht. Bij een overtreding volgt dan onherroepelijk een boete.

De camera staat afgesteld op het kenteken. Het enige doel van de camera is dan ook om een leesbaar kenteken te fotograferen: de kentekens worden versleuteld voor een beperkte termijn bewaard. Hiermee voldoen wij aan de nieuwste regelgeving omtrent privacy.

Ja, dan geldt deze regel ook. Er wordt dan gekeken naar de eigenaar en niet naar de berijder.

De Rijksoverheid bekijkt hoe particulieren die een bedrijfsauto bezitten voor privégebruik ontheven kunnen worden. In de kamerbrief uitvoeringsagenda Stadslogistiek schrijft de staatssecretaris dat particulieren bij de gemeente een ontheffing kunnen aanvragen voor hun bestelauto, mits zij aan kunnen tonen dat het voertuig niet bedrijfsmatig gebruikt wordt. Het Rijk onderzoekt op dit moment hoe deze groep ontheven kan worden.

De toekomst van Nederland is uitstootvrij. U voldoet met een uitstootvrij voertuig aan de toekomstige regels. Gezamenlijk zorgen we zo voor een betere luchtkwaliteit, wat goed is voor de gezondheid. Ook draagt u hierdoor bij aan een beter klimaat. Daarnaast kan uitstootvrij rijden concurrentievoordeel opleveren, aangezien steeds meer opdrachtgevers eisen stellen aan een duurzame wijze van vervoer.

Een elektrische vracht-/bestelauto heeft nu vaak – in aanschaf – nog duurder dan een vracht- /bestelauto die op fossiele brandstof rijdt. Elektrische voertuigen hebben wel weer lagere onderhoudskosten. Afhankelijk van de brandstofprijzen kunnen de maandelijkse lasten van een elektrisch voertuig ook lager liggen dan die van een voertuig op fossiele brandstof.

Voor de aanschaf van emissieloze bestel- en vrachtauto’s zijn er subsidiemogelijkheden. Voor vrachtauto’s zie: Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) op rvo.nl. voor bestelauto’s zie: Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) op rvo.nl.

De AanZET-regeling wordt naar verwachting 26 maart 2024 opnieuw gepubliceerd. Het gaat waarschijnlijk om €45 miljoen voor 2024.

De SEBA-regeling wordt naar verwachting 26 maart 2024 opnieuw gepubliceerd. Het gaat om een hoger bedrag dan vorige jaren.

Nee, de zero-emissiezone is niet bedoeld voor landbouwvoertuigen / voertuigen met een T- kenteken. Landbouwvoertuigen / voertuigen met een T-kenteken hebben toegang tot de zero- emissiezone.

De regels gelden zowel voor Nederlandse als buitenlandse kentekens.

Ja, ook voertuigen die maar 100, 200 of 500 meter de zone inrijden, moeten voldoen aan de regels.

De zero-emissiezone geldt voor iedereen die hiermee in aanraking komt, ook als u maar een paar keer per maand of in het jaar in de zone komt. Wellicht kunt u gebruikmaken van dagontheffingen.

Zoals het nu lijkt, is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor de zero-emissiezone. Het beleid hiervoor is nog in ontwikkeling. Waarschijnlijk komen de volgende voertuigcategorieën in aanmerking voor een ontheffing.

  • Dagontheffingen (max 12 per jaar) voor bestel- en vrachtauto's,
  • Ontheffing vanwege lange levertijd uitstootvrijvoertuig,
  • Ontheffing op basis van bijzondere financiële omstandigheden,
  • Ontheffing op basis van hardheidsclausule,
  • Ontheffing voor bijzondere voertuigen die jonger zijn dan 13 jaar (kermis- en circusvrachtauto’s, vrachtauto’s voor exceptioneel transport, verhuisauto’s en vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer),
  • Voertuigen van gehandicapten die zijn aangepast voor minimaal 500,- euro,
  • Voertuigen waarvoor op het moment dat de zones van kracht worden geen uitstootvrije variant beschikbaar is,
  • Plug-in hybride vrachtauto,
  • Bestelvoertuigen en vrachtwagens van particulieren.

Als het beleid zover is kunt u via een centraal loket uw ontheffingen aanvragen. Wij verwachten dat u vanaf december 2024 ontheffingen kunt aanvragen.

Voordat de zero-emissiezone wordt ingevoerd, worden er een aantal momenten georganiseerd waarop u kunt meepraten. Bijvoorbeeld in de vorm van een informatiebijeenkomst of een spreekuur. Op deze website vindt u de meest actuele informatie over de data en tijdstippen waarop dit soort momenten plaatsvinden.